top of page

40. Bokdeling: Du er perfekt! - Konsekvenser i lys av de 3 prinsipper

Våre lidelser og plager er bygget på missforståelse gjennom et langt liv.Når vi forstår noe vi før ikke har forstått, vil det alltid ha konsekvenser. Konsekvensene i denne sammenheng blir at alt det vi har bygget på missforståelsens usikkre grunn, vil begynne å skjelve og riste. Noe vil falle bort, kanskje bit for bit og i noen tilfeller kollapser hele korthuset. Vi vil hver gang dette skjer oppleve en lettelse og frihet, og får tilgang til mer av vårt innebygde velvære.125 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page