• Du er perfekt!

40. Bokdeling: Du er perfekt! - Konsekvenser i lys av de 3 prinsipper

Våre lidelser og plager er bygget på missforståelse gjennom et langt liv.Når vi forstår noe vi før ikke har forstått, vil det alltid ha konsekvenser. Konsekvensene i denne sammenheng blir at alt det vi har bygget på missforståelsens usikkre grunn, vil begynne å skjelve og riste. Noe vil falle bort, kanskje bit for bit og i noen tilfeller kollapser hele korthuset. Vi vil hver gang dette skjer oppleve en lettelse og frihet, og får tilgang til mer av vårt innebygde velvære.































































43 views

Motta nyhetsbrev

© 2019 Finn Underhaug

  • Facebook