top of page

31. Bokdeling: Du er perfekt! - Tankegroper

Tankekjør og overtenking er noe de fleste av oss har opplevd fra tid til annen. Det er slitsomt og gjør oss urolige, det er vanskelig å være tilstede i livet vårt og oppleve øyeblikket og høre hva våre nærmeste sier til oss.

Dette er noe som skjer, fordi vi ikke helt forstår hvordan vi fungerer. Vi tror at mennesker og situasjoner kan putte følelser inn i oss. Når vi tror det, vil vi alltid føle oss usikre og sårbare, vi er offer for ytre omstendigheter og vil begynne med overtenking.

Men når vi virkelig forstår som en innsikt at vi har en innebygd mental helse og at alt vi føler og opplever kommer innenfra og at vi er eiere av en kraft som har kjærlighet, empati, og klokskap i seg så vil vi kunne leve gode liv med alle opp og nedturer som livet byr på.
43 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page