top of page

4. Bokdeling: Du er perfekt! - Å lytte til ordene

Har du lagt merke til hva som pågår i deg når du lytter? Det kan være ganske interessant å observere. Ofte kommenteres det inni vårt eget hode når vi lytter til andre. Er vi enige i det som blir sagt, argumenter for og i mot kan dukke opp. Kommentarer om den som sier eller skriver noe.

Det finnes en annen måte å lytte på. Der vi bare lytter uten en agenda, uten kritikk og skepsis mens vi lytter. På en måte med nysgjerrighet og undring. Skal vi lære noe nytt, er det en fordel at vi ikke allerede tenker at vi vet hva som formidles.
124 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page