top of page

19. Bokdeling: Du er perfekt! - Fra støy til klarhet

Når vi ikke opplever klarhet og fred og ro i sinnet, da opplever vi tanker om framtid og fortid. Vi driver å tenker på hva som kan skje fremover, eller dveler ved tanker om det vi har opplevd tidligere. Når vi begynner å se at ALLE våre opplevelser er skapt av en tankefantasi, vil vi også kunne forstå at det er det som alltid skjer.

Vi ønsker alle å bare ha det så bra som mulig, og dermed vil også dette travle tankekjøret begynne å falle bort av seg selv. Fordi vi har forstått hva som skjer, at det hele er unødvendig og ikke tjener noen hensikt. Det å forstå er selve nøkkelen til klarhet.












































39 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page